• Lutkovna skupina TukajTu

V kolikor bodo razmere, povezane z epidemijo COVID-19 dopuščale, bomo lutkarji lutkovne skupine TukajTu v šolskem letu 2020/2021 pripravili krajšo lutkovno predstavo, s katero se bomo predstavili na Območnem srečanju otroških in odraslih lutkovnih skupin v Slovenski Bistrici. Če bodo omejitve trajale do konca šolskega leta, pa bomo poskušali predstavo pokazati posameznemu oddelku. Srečanja bodo potekala ciklično.

Vodja  lutkovne skupine je Andreja Pogorevc.

 • Minkina likovna kolonija

Učenci in mentorji osnovnih šol sosednjih občin se vedno znova radi odzovejo našemu povabilu na Minkino likovno kolonijo. Tokrat bo že 14.. Z ustvarjalnim druženjem in izmenjavo izkušenj vedno znova dokažemo, da otroška domišljija in izvirnost nimata mej.

Vodja Minkine likovne kolonije je Brigita Marčič. 

 • Šolsko glasilo Pikapolonica

Glasilo Pikapolonica je namenjeno spremljanju dogodkov na šoli, v posebnem programu in domu šole. Nastajalo bo skozi vse šolsko leto, na koncu pa se bodo zbrani prispevki, vtisi učencev in učiteljev, slikovno gradivo in druga vsebinska poglavja oblikovali v enotno podobo. Glasilo bo na voljo tako v elektronski kot v tiskani obliki.

Uredniški odbor glasila predstavljajo Andreja Pogorevc, Maja Verhovnik, Petra Pešak in Eva Svenšek, pri zbiranju gradiva sodelujejo tudi ostali učitelji.

 • Specialna olimpiada

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo učencem posebnega programa vzgoje in izobraževanja pomagali, da bodo razvijali in ohranjali svoje psihofizične sposobnosti ter jim hkrati pomagali pri socializaciji.

Udeleževali se bomo različnih iger in tekmovanj v okviru Specialne olimpiade Slovenije. Mlajši učenci se bodo udeležili regijskih iger MATP, vodnih državnih iger MATP  ter krpljanja, starejši pa se pomerili v košarki.

Vodji specialne olimpiade sta Tina Medved in Anja Primožič.

 • Novoletni bazar

Ena izmed oblik sodelovanja z lokalno skupnostjo je novoletni bazar na eni izmed rednih OŠ, kjer se otroci neobremenjeno družijo, navezujejo stike s sovrstniki in s ponosom predstavijo  svojo ustvarjalnost. Vse to kaže, da smo odprti za lokalno skupnost in obratno. Poseben pomen se vidi v socializaciji, saj otroci samostojno nastopajo v javnosti in prodajajo izdelke. Bazar poteka kot dobrodelna prireditev in predstavitev ustvarjanja rednih osnovnih šol, naše  šole, VDC-ja in drugih društev. Na bazarju otroci s ponosom predstavijo svoje izdelke in tako promovirajo svojo šolo. Najpomembnejše je sprejemanje in navezovanje stikov naših otrok z večinskimi osnovnimi šolami.

Bazar poteka v decembrskem času in na njem otroci doma širši javnosti ponudijo svoje izdelke, ki so jih naredili v organiziranem prostem času. Lepo je deliti temeljne človeške vrednote v času, ko vse diši po praznikih in pecivu, še lepši pa je občutek, da si sprejet in se neobremenjeno giblješ v množici ljudi. Prepoznavnost šole in sprejetje otrok v lokalno skupnost sta cilja, ki se ne moreta meriti z nobenimi parametri. Sredstva od prodaje in prostovoljne prispevke bomo namenili za različne načrtovane aktivnosti povezane z vzgojno-izobraževalnim procesom.

Bazarja se bomo udeležili ob ugodni epidemiološki sliki in sprostitvi zdravstvenih ukrepov zaradi COVID-19.

Vodja bazarja je Renato De Corti.

 • Zbiranje odpadnega papirja

V tem šolskem letu bo zaradi neugodne epidemiološke slike zbiranje odpadnega papirja potekalo na drugačen način kot prejšnja leta. Krajane Slovenske Bistrice ter starše učencev bomo z obvestili obveščali, kdaj bomo imeli pri šoli postavljen keson za papir.  Starši in krajani bodo imeli možnost, da nam odpadni papir dostavijo. Zbran denar bomo porabili v skladu s finančnim načrtom šolskega sklada. Vsekakor pa naš cilj ostaja zbrati čim več papirja.

Vodja zbiralnih akcij je Renato De Corti.

 • Zdrava šola

Naša šola je vključena v projekt Slovenske mreže Zdravih šol preko Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V okviru teg projekta sledimo dvanajstim ciljnim usmeritvam. Z različnimi pristopi se trudimo za nov in inovativen način učenja o zdravem življenjskem slogu in v zadnjem času tudi o preprečitvi širjenja COVID-19.

Izvajajo se delavnice iz aktualnih zdravstveno-vzgojnih tem, kot mladi člani Rdečega križa se udeležujemo tudi  vsakoletnega  občinskega tekmovanja ekip  OŠ  v prvi pomoči.

Rdeča nit Zdravih šol v šol. letu 2020/2021  je Čas za zdravje je čas za nas. Zajema odnos otrok do zdravja, odraščanja, okolja in gibanja. Aktualne teme znotraj tega ostajajo: prehrana, gibanje, duševno zdravje.

V času preprečevanja širjenja COVID-19 (higienski ukrepi, nošenje zaščitnih mask, dezinfekcija rok, socialna razdalja …) bomo skušali ohranjati duševno ravnovesje pri učencih.

Naš cilj je doseganje samostojnosti in vztrajnosti v opolnomočenju in skrbi zase.

Aktivnosti učencev OŠ MNS:

 • Živim zdravo à osveščanje otrok o zdravem življenjskem slogu in obeležitev svetovnih dni povezanih z zdravjem, 3. 12. – svetovni dan invalidov, preprečevanje infekcij; 7. april – svetovni dan zdravja, 8. – 15. 5. ­– teden Rdečega križa; ozaveščanje učencev o humanitarnih načelih in prostovoljstvu.
 • Voda za zdravje 
 • Naravoslovni dan à 7. 4. 2021, dan Zdrave šole: Naša šola – Zdrava šola, osveščanje učencev o zdravem življenjskem slogu in aktivnostih naše Zdrave šole. Povezali se bomo s CKZ Centrom za krepitev zdravja iz ZD Slov. Bistrica.
 • Dan invalidov à osveščanje otrok PPVI o invalidnosti preko zgodbe.
 • IZOO à individualne zdravstvene obravnave otrok PPVI s korektivnimi vajami izvaja zdravstvena delavka po urniku oz. potrebah po zdravstveni negi.

Načrtovano vzpostavljanje duševnega ravnovesja ter zavedanje ohrajanja narave, v kateri vsi živimo, bo   vključevalo  aktivno podporo otrokovemu  lastnemu prizadevanju za zdravje, saj bomo  posvečali skrb tudi varnosti pri igri in druženju ter prometni varnosti. Razvijali bomo samostojnost domskih otrok posebnega programa vzgoje in izobraževanja pri izvajanju samooskrbe, spoznavali načela humanosti in prostovoljstva ter urili osnove prve pomoči.  Tako bomo skupaj v prepletanju rdeče niti  dosegali zdravstveno-vzgojne cilje in promocijo zdravega življenjskega sloga.

Šolski tim Zdrave šole se bo sestal dvakrat letno, ko bo načrtoval in evalviral projektne cilje. Učence spodbujamo k zdravemu življenjskemu slogu s vsebinami, ki krepijo njihovo zdravje Tako je vzgoja za zdravje pomemben del promocije zdravja.

Vodja Zdrave šole je Marjeta Doberšek.

 • Center za svetovanje za otroke, starše in strokovne delavce na področju posebnih potreb

»Center« ima odprta vrata že 10 let, zato se bomo tudi v tem šolskem letu povezovali z zunanjimi institucijami (večinske osnovne šole, vrtec, center za socialno delo, zdravstveni dom …) z namenom, da otrokom s posebnimi potrebami, njihovim staršem in strokovnim delavcem, ki z njimi delajo, omogočimo kvalitetnejšo in hitrejšo pomoč. Kar nekaj aktivnosti na tem področju se izvaja v okviru mobilne specialne-pedagoške službe. Zaradi velikih potreb v okolici bomo še naprej izvajali:

 • svetovanje in informiranje svetovalnih delavcev, učiteljev in staršev, vzgojiteljev ter strokovnih delavcev iz okoliških vrtcev ter večinskih osnovnih šol, ki želijo pridobiti še dodatne informacije o načinih pomoči za otroke;
  • nudenje podpore pri delu z otroki s posebnimi potrebami (pomoč pri izdelavi IP, IDPP in evalvacij, svetovanje staršem, učiteljem, otrokom, priprava izobraževanj za strokovne delavce, izvajanje SNAP testiranja …);
  • izposoja didaktičnih pripomočkov.
(Skupno 10 obiskov, današnjih obiskov 1)