Nasveti za učno delo


Prilagojen urnik 8. razred


10. 4. 2020 – MAT 8 Pretvarjanje merskih enot za maso

10.4.2020 – SLJ 8 Niko Grafenuer, Poezija

10.4.2020 – LUM 8 Proporci glave


9. 4. 2020 – MAT 8 Merjenje mase

9.4.2020 – TJA 8 Numbers to 100

9.4.2020 – GOS 8 Utrjevanje znanja


8. 4. 2020 – MAT 8 Merske enote za maso

8. 4. 2020 – NAR 8 Skrb za zdravje dihal

8.4.2020 – SLJ 8 Slavko Pregl, Geniji v kratkih hlačah

8.4.2020 – ŠPO 8 atletika, atletska abeceda

8.4.2020 – ŠPORT ZA ZDRAVJE


7.4.2020 – ŠPORTNI DAN


6.4.2020 – SLJ 8 Slavko Pregl, Geniji v kratkih hlačah

6. 4. 2020 – NAR 8 Bolezni dihal

6. 4. 2020 – DRU 8 Severna Evropa – utrjevanje

6.4.2020 – GUM 8

6.4.2020 – ŠPO 8 atletika, atletska abeceda


3. 4. 2020 – OS 5., 6. in 8. Pozitivna sporočila

3. 4. 2020 – MAT 8 Pon., utr. in prev. znanja o merjenju dolžine

3.4.2020 – SLJ 8 Slavko Pregl, Geniji v kratkih hlačah

3.4.2020 – LUM 8

3.4.2020 – ŠPO 8 atletika, tek


2. 4. 2020 – MAT 8 Pretvarjanje merskih enot za dolžino

2.4.2020 – TJA 8 Numbers to 100

2.4.2020 – TIT 8 (izdelek)

2.4.2020 – GOS 8


1.4.2020 – SLJ 8 Miha Mate, Široka usta

1. 4. 2020 – MAT 8 Pretvarjanje merskih enot za dolžino

1. 4. 2020 – NAR 8 Preverjanje znanja o dihalih

1. 4. 2020 – DRU 8 Gospodarstvo Severne Evrope

1.4.2020 – ŠZZ 8

1.4.2020 – ŠPO 8 Atletika, tek


31. 3. 2020 – MAT 8 Merjenje dolžine

31.3.2020 -SLJ 8 Fran Milčinski, Butalci

31.3.2020 – DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINAMoja mala kuharica

31. 3. 2020 – NAR 8 Vdih-izdih

31.3.2020 – TJA 8 Body parts and clothes

31.3. – TIT 8 Kovine (zlitine)


30.3.2020 – SLJ 8 Fran Milčinski, Butalci

30. 3. 2020 – NAR 8 Pljuča

30.3.2020 – DRU 8 Podnebje in rastlinstvo

30.3.2020 – GUM 8

30.3.2020 – ŠPO 8r Atletika_štartni signal


27. 3. 2020 – OS 5,6,8 Šolsko delo na domu

27. 3. 2020 – MAT 8 Merske enote za dolžino

27.3.2020 – SLJ 8 zapis pisma

27.3.2020 – LUM 8

27.3.2020 – ŠPO 8 Atletika


26. 3. 2020 – MAT 8 Merski pripomočki

26.3.2020 – TJA 8 Body parts and clothes docx

26.3.2020 – GOS 8

GOS – Navodila za delo, video posnetek

GOS – Potrošništvo, video posnetek

26.3.2020 – TIT 8 Izdelek iz kovine


25. 3. 2020 – MAT 8 Rezultati ponovim o merjenju

25. 3. 2020 – MAT 8 Merske količine

25. 3. 2020 NAR 8 Glasilke

25.3.2020- DRU 8 Površje in vodovje S. Evrope

25.3.2020 – SLO8 uradno pismo

25.3.2020 – ŠPO 8 Atletika (tek)

25.3.2020 – ŠZZ 8 Atletika (tek)


24.3.2020 – SLO 8 Neuradno pismo

24. 3. 2020 – MAT 8 Ponovim o merjenju

24. 3. 2020 – NAR 8 Dihala

24.3.2020 – TJA 8 Clothes docx

24.3.2020 – TIT 8 Kovine (ponovitev snovi)


23.3.2020 – SLO 8r Uradno, neuradno besedilo

23.3.2020 – NAR 8 Dihala

23.3.2020 – DRU 8

23.3.2020 – GUM 8

23.3.2020 – ŠPO 8 Gimnastika

(Skupno 824 obiskov, današnjih obiskov 4)