• Rastem s knjigo

»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt, ki  učence spodbuja k branju. Eden izmed ciljev projekta je učencem predstaviti kakovostno mladinsko literaturo slovenskih avtorjev. S projektom želimo prav tako spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic.  Pod okriljem projekta bomo z učenci 7. razreda obiskali knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica. Datum obiska bomo določili skupaj z učiteljem slovenščine in koordinatorico iz knjižnice Josipa Vošnjaka. Učenci bodo prejeli tudi knjižno nagrado.

Vodja projekta je knjižničarka Andreja Pogorevc.

 • Učne ure  s terapevtskim psom Olijem

V šolskem letu 2020/2021 bomo izvajali učne ure s pomočjo terapevtskega psa Olija in njegove vodnice Jane. Za izvedbo se bomo povezali z OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec in društvom Tačke pomagačke. Terapevtski pes nas bo obiskal predvidoma šestkrat. V mesecu oktobru, novembru, januarju, marcu, aprilu in maju. Sodelovali bodo učenci posebnega programa ter učenci od 1. do 4. razreda. Učence se bo na prihod psa pripravljalo. Posamezne učne ure pa bo izvajalka pripravljala skupaj z učitelji, saj bodo psa vključili v tekočo obravnavano učno snov.

Izvajalka je  Andreja Pogorevc.

 • Izmenjava knjižnih kazalk

Vključili se bomo v nacionalni projekt izmenjave knjižnih kazalk. V okviru IV. nacionalne izmenjave knjižnih kazalk bomo na nacionalni ravni izmenjali kazalko s partnersko šolo, ki nam jo bo dodelil koordinator projekta.  Prav tako se bomo vključili tudi v mednarodni projekt izmenjave kazalk –   International bookmark exchange project.

Pri izdelovanju knjižnih kazalk se bo knjižničarka povezala z drugimi učitelji.

Vodja projekta je knjižničarka Andreja Pogorevc.

 • »Menjaj branje in sanje«

Kot pridružena šola bomo sodelovali v nacionalnem Unescovem projektu »Menjaj branje in sanje«. Projekt poteka kot organizirana izmenjava knjig, opremljenih s posvetili, z mislimi. Osnovni cilj projekta je vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo. Poleg tega nas bo vodila želja po izboljšanju medsebojnega sporazumevanja, razvijanju odgovornosti do sočloveka, medgeneracijskega spoznavanja in učvrstitvi povezovanja med posamezniki. Nenazadnje pa je pomembno tudi spoznanje, da nam knjige podarjajo tudi intimen čas samo zase.

V prazničnem decembrskem času bomo izvedli izmenjavo knjig med učenci. Učenci bodo od doma prinesli knjigo, ki so jo prebrali in je več ne potrebujejo, ter jo podarili drugemu učencu. K izmenjavi knjig bomo poleg učencev pritegnili tudi učitelje in starše ter druge zainteresirane posameznike iz svojega okolja. V šolski zbornici bomo imeli kotiček »Ne zavrzi me«, ki bo namenjen izmenjavi knjig med učitelji in drugimi zaposlenimi.

Vodja projekta je Bojana Verčkovnik.

 • Otroška in mladinska knjiga

Sodelovali bomo na 18. mednarodnem natečaju za najboljšo otroško in mladinsko knjigo 2020 mestne občine Schwanenstadt v Gornji Avstriji pod naslovom NA KRILIH METULJA IN LABODA. Prispevek za natečaj bo nastajal v okviru dneva dejavnosti. Rok za oddajo je v mesecu juniju 2021. Okvirna tema za leto 2021 se glasi: „O rekah, jezerih in morjih“.

Vodja projekta je knjižničarka Andreja Pogorevc.

 • Športni program Zlati sonček

Program Zlati sonček je namenjen otrokom od petega do devetega leta starosti. V celoti je prilagojen tudi otrokom s posebnimi potrebami.

S športnim programom Zlati sonček bomo na naši šoli obogatili program športne vzgoje ter otroke motivirali za različne gibalne aktivnosti. Učenci se bodo preizkusili v pohodništvu, plavanju, drsanju, smučanju, rolanju in v spretnostnih nalogah z žogo. Za uspešno opravljene naloge bodo ob koncu šolskega leta prejeli diplome ali medalje.

Vodja programa je Tina Medved

 • Športni program Krpan

Športni program Krpan je del nacionalnega programa športa, namenjen učencem drugega triletnega obdobja osnovne šole, to je 4., 5. in 6. razredu. V celoti je prilagojen tudi otrokom s posebnimi potrebami.

Športni program KRPAN torej ni usmerjen v selekcijski tekmovalni šport, ampak k oblikovanju tiste športne kulture, ki v sodobnem času vedno bolj postaja kulturna samoumevnost. Pri športnem programu ni najpomembnejša storilnost, ampak predvsem PROCES, SODELOVANJE, IGRA IN SPODBUDNI UČINKI NA CELOSTEN RAZVOJ UČENCA.

S športnim programom Krpan bomo na naši šoli obogatili program športne vzgoje ter otroke motivirali za različne gibalne aktivnosti. Učenci se bodo preizkusili v pohodništvu, plavanju, drsanju, smučanju, rolanju in v spretnostnih nalogah z žogo. Za uspešno opravljene naloge bodo ob koncu šolskega leta prejeli diplome ali medalje.

Vodja programa je Barbara Hojs.

 • Projekt 365 dni telovadimo vsi

Namenjen je predvsem vzgojno-izobraževalnemu prostoru, in sicer v veri in prepričanju, da bosta njegova vsebina in izročilo pripomogla k izboljšanju gibalnih aktivnosti mladih ter k lažjemu in uspešnejšemu preživljanju šolskih dni – da bi se tako že prva šolska ura začela v sproščenem in igrivem vzdušju.

Želimo prispevati k boljšim in bolj sproščenim odnosom ter k navajanju mladih na prevzemanje odgovornosti in vodenja. Naj nam bo projekt v veselje in korist; z njim se dotikamo tudi zdravja, okolja, zdrave prehrane, odnosov in drugega.

V zgodbo bomo aktivno vključili učence in učenke, ki bodo imeli vlogo dežurnih in demonstratorjev – to pomeni, da bodo posnete gibalne vaje predhodno proučili, jih sami preizkusili in se jih naučili, nato pa jih bodo v razredu demonstrirali ter tudi vodili sámo izvajanje. Učenec/učenka bo torej vzel/-a mobilni aparat, ga vključil/-a, ob primernem taktu dal/-a znak za začetek in ves razred bo ob glasbeni spremljavi telovadil pod njegovo/njeno taktirko.

Pri tem jim bodo v pomoč:

 • video s prikazom vodenja in izvajanja vaj v razredu ob glasbeni spremljavi,
 • demonstracija pravilno izvedenih vaj s strani mentorice,
 • spot-himna s poplesavanjem v telovadnici, šoli …

Izvajali bomo:

 • vaje in gibalne aktivnosti pred začetkom pouka (v trajanju vsaj dolžine himne),
 • vaje in gibalne aktivnosti med glavnim odmorom (5 minut ob začetku ali pred koncem odmora, v skladu z možnostmi na zunanji površini),
 • vaje in gibalne aktivnosti ob začetku zadnje šolske ure (v trajanju vsaj dolžine himne).

Vodja projekta: Barbara Hojs

(Skupno 8 obiskov, današnjih obiskov 1)