Center za celostno, obravnavo otrok, mladostnikov s posebnimi potrebami, @povezovanje-mreženje, svetovanje

  • je del Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam;
  • v okviru javnega razpisa ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada;
  • operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020;
  • prednostna os je Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;
  • prednostna naložba je Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti ter aktivne udeležbe in povečanje zaposljivosti;
  • članice strokovnega centra COMP@S smo: OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica, OŠ Gustava Šiliha Maribor, OŠ Ljudevita pivka Ptuj in Svetovalni center Maribor;
  • v okviru centra naša šola izvajala naslednje naloge: specialno-pedagoško diagnostiko, svetovanje in strokovno podporo, izdelavo in izposojo didaktičnih pripomočkov in opreme, razvoj strokovnega dela;
  • Več na: http://compas.splet.arnes.si/

 

V okviru projekta bomo v torek, 2. 10. 2018, odprli knjižnico didaktičnih pripomočkov strokovnega centra COMP@S.

Vsi pripomočki, ki bodo na voljo za izposojo, so zbrani v spodnjem katalogu.

 

 

OTVORITEV KNJIŽNICE DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV

V okviru strokovnega centra COMP@S smo 2. 10. 2018  odprli knjižnico didaktičnih pripomočkov. Didaktične pripomočke smo zbrali in predstavili v katalogu Knjižnica didaktičnih pripomočkov, ki je razdeljen na pet področij in sicer: govor in jezik, zaznavanje, motorika, matematika in socialna integracija.

Didaktične pripomočke si lahko popolnoma brezplačno izposojajo strokovni delavci osnovnih šol in vrtcev občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Trenutno na voljo 109 različnih didaktičnih pripomočkov. Glede na izkušnje in potrebe jih bomo dokupovali in se lotili izdelave specialnih didaktičnih pripomočkov.