• SIMS Izzivi medkulturnega sobivanja

Evropski socialni skladi in MIZŠ sofinancirajo (13. 5. 2016–30. 9. 2021) projekt »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev«, znotraj katerega se izvajata dve vsebinski področji: »Izzivi medkulturnega sobivanja« in »Le z drugimi smo«.

Projekt »Izzivi medkulturnega sobivanja« izvajata OŠ Koper in ISA institut v sodelovanju s 14 osnovnimi šolami in srednjimi šolami – članicami konzorcija projekta in mrežo sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Članica konzorcija iz Slovenske Bistrice je Srednja šola Slovenska Bistrica. V mreži sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov pa smo: OŠ Minke namestnik – Sonje Slovenska Bistrica, 2. OŠ Slovenska Bistrica, OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, OŠ Antona Ingoliča Sp. Polskava in Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica.

Multiplikatorka za Slovensko Bistrico je ga. Nina Novak, ki je zaposlena na Srednji šoli Slovenska Bistrica in bo aktivno sodelovala s strokovnim timom na naši šoli.

Člani tima so:  Zdenka Černelič, Klavdija Fridrih, Bojana Verčkovnik in Silva Potočnik.

  • COMP@S

Projekt se zaključuje s 30.9.2020. Aktivnosti projekta (specialno-pedagoško diagnostiko, svetovanje in strokovno podporo ter izposojo didaktičnih pripomočkov) bomo nadaljevali v okviru projekta Center za svetovanje za otroke, starše in strokovne delavce na področju posebnih potreb.

  • Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

V tem šolskem letu bomo z Zavodom RS za šolstvo pričeli z uvajanjem nove razvojne naloge Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje. Namen razvojne naloge je uvajanje, preizkušanje, razvijanje in poglabljanje strategije formativnega spremljanja.

Predvidene aktivnosti, ki bodo potekale v okviru projekta so:

  • delovna srečanja ravnatelja in ožjega projektnega tima z učitelji in vzgojitelji,
  • priprava osebnih načrtov učiteljev z akcijskimi koraki, ki vodijo k načrtovanju in uvajanju novih učnih okolij v lastno prakso,
  • strokovna podpora ožjega tima učiteljem na šoli,
  • predstavitve nastalih primerov prakse učiteljev znotraj kolektiva,
  • izmenjava izkušenj z ostalimi učitelji, vzgojitelji in svetovalci na strokovnih srečanjih,
  • skupen strokovni posvet šol znotraj posamezne regije, ob koncu prvega, drugega in tretjega leta sodelovanja v razvojni nalogi,
  • timsko delo in strokovna opora v kolektivu – širjenje formativnega spremljanja v kolektivih in/ali drugih šolah oziroma vrtcih v območnih enotah,
  • spremljanje in evalviranje svojega dela ter vpeljevanja sodobnih učnih okolij v učno prakso na šoli.

Razvojni tim: Bojana Verčkovnik, Helena Rižnar, Nina Šeligo, Nina Hedžet, Silva Potočnik, Maja Verhovnik, Andreja Pogorevc, Klavdija Fridrih Gošnjka

(Skupno 8 obiskov, današnjih obiskov 1)