URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE za šolsko leto 2018/2019

PONEDELJEK

TOREK SREDA ČETRTEK

PETEK

7.00-9.55

12.40-13.30

7.00-7.30

8.15-9.55

11.00-12.40

7.00-8.15

10.15-11.50

12.40-14.20

11.50-12.40

7.00-7.30

9.05-12.40